Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace ke GDPR

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy ze akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Červená Třemešná,
sídlo: Červená Třemešná 47,
IČ: 578291,
DS: pmga6r7,
telefon: 603874472,
e-mail: obec@cervenatremesna.cz

Pověřenec pro OÚ: Zdeňka Jiřičková,
e-mail: obec@cervenatremesna.cz,
tel. 728773524,
úřední dny: 2. úterý v měsíci

nahoru  nahoru

sdružení Podzvičinsko
region Podkrkonoší
Czech Point

Aktuality

Výběr poplatků

19.01.2021

pro rok 2021...

Svoz odpadu pro rok 2021

22.12.2020

komunální a separovaný odpad...

Úřední hodiny obecního úřadu

22.10.2019

ZMĚNA...

Počasí

Počasí
© Obecní úřad Červená Třemešná, 2007-2021
Prohlášení o přístupnosti