Prohlášení o přístupnosti

Obec Červená Třemešná se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (www.cervenatremesna.cz)

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Webové stránky splňují povinnost na úrovni A dle harmonizované normy EN 301 549 V2. 1.2.

Mezi chybějící požadavky na úrovni AA pak patří: web není responzivní – obsah není uzpůsoben prohlížení na mobilních zařízeních. Důvod: Uživatelů webu jsou řádově desítky a resposnivní zobrazení nevyžadují. Tvorba nového responsivního webu by naší obci v současné době způsobila nepřiměřenou finanční zátěž.

Vložené dokumenty

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích.

Dále jsou na webu dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Tyto soubory lze zobrazit a editovat ve většině běžně používaných textových editorech, z nichž některé jsou zdarma (MS Office, Libre Office, Open Office).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21.9.2020. Prohlášení bylo revidováno dne 21.9.2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte, prosím, na níže uvedený kontakt:

Kontakt na správce obsahu

Obec Červená Třemešná
Červená Třemešná 47
508 01 Hořice

Telefon: 724178078
Email: obec@cervenatremesna.cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud uživatel nabude dojmu, že webové stránky organizace neposkytují informace v souladu s výše uvedenými pravidly a vyčerpal všechny možnosti komunikace se zástupci organizace, může skutečnost oznámit příslušnému orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

sdružení Podzvičinsko
region Podkrkonoší
Czech Point

Aktuality

Jak jsme třídili odpady

08.06.2021

za rok 2020...

Máte rádi Zvičínu?

06.06.2021

můžete vyjádřit své představy...

Bělohradské kultůrní léto 2021

03.06.2021

máte se na co těšit...

NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ

02.06.2021

buďme ohleduplní k sousedům...

Počasí

Počasí
© Obecní úřad Červená Třemešná, 2007-2021
Prohlášení o přístupnosti