Prohlášení o přístupnosti

Obec Červená Třemešná se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (www.cervenatremesna.cz)

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Webové stránky splňují povinnost na úrovni A dle harmonizované normy EN 301 549 V2. 1.2.

Mezi chybějící požadavky na úrovni AA pak patří: web není responzivní – obsah není uzpůsoben prohlížení na mobilních zařízeních. Důvod: Uživatelů webu jsou řádově desítky a resposnivní zobrazení nevyžadují. Tvorba nového responsivního webu by naší obci v současné době způsobila nepřiměřenou finanční zátěž.

Vložené dokumenty

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích.

Dále jsou na webu dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Tyto soubory lze zobrazit a editovat ve většině běžně používaných textových editorech, z nichž některé jsou zdarma (MS Office, Libre Office, Open Office).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21.9.2020. Prohlášení bylo revidováno dne 22.5.2024.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte, prosím, na níže uvedený kontakt:

Kontakt na správce obsahu

Obec Červená Třemešná
Červená Třemešná 47
508 01 Hořice

Telefon: 724178078
Email: obec@cervenatremesna.cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud uživatel nabude dojmu, že webové stránky organizace neposkytují informace v souladu s výše uvedenými pravidly a vyčerpal všechny možnosti komunikace se zástupci organizace, může skutečnost oznámit příslušnému orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz

 

sdružení Podzvičinsko
region Podkrkonoší
Czech Point

Počasí

Počasí
© Obecní úřad Červená Třemešná, 2007-2024
Prohlášení o přístupnosti